tổ chức mua bán thận - Tin tức cập nhật Nghệ An - Hà Tĩnh

Hai đối tượng tổ chức mua bán thận giá hơn 1 tỷ đồng

Từng đi bán thận, Hiệp và Phương lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán và vào viện tìm người mua móc nối với nhau thu tiền chênh...