Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM - Tin tức cập nhật Nghệ An - Hà Tĩnh

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM

Ông Phan Văn Mãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

Ngày 1/9, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM. Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Ông Phan Văn Mãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế tại TPHCM.

Sau khi kiện toàn, ngoài ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bao gồm 12 Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM còn có 35 thành viên khác cùng 29 nhân sự trong tổ giúp việc.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM có nhiệm vụ căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng, chống dịch cụ thể và tham mưu UBND TP chỉ đạo, triển khai các giải pháp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; Xem xét các đề xuất, giải pháp của Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM; Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả của công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí

Có thể bạn quan tâm?